Wat doen wij    

Home  -  Wie zijn wij  -  wat doen wij  -    Partners  -  Opdrachtgevers  -  Contact


Met welke vragen zijn onze klanten met Programmatisch Handhaven begonnen?

 

 • Hoe krijgen beleid en inspectie gezamenlijk een gedragen visie op de rol en invulling van toezicht en handhaving?
 • Wat zijn onze onderbouwde prioriteiten?
 • Hoe kunnen we onze middelen zo efficiŽnt mogelijk inzetten?
 • Hoe kunnen we met andere departementen en overheden gezamenlijk een beleidsprogramma maken
 • Hoe krijgen we het plan tot daadwerkelijke uitvoering?
 • Hoe kunnen we de effecten van onze interventies meten?
 • Hoe kunnen wij verschillende interventievormen gecombineerd inzetten om tot maximale naleving te komen?
 • Hoe kunnen wij een andere vorm van toezicht in onze organisatie invoeren?

Ons aanbod kan bestaan uit:

 • Sparringpartner bij het inrichten van het proces van programmatisch handhaven.
 • Opzetten en uitvoeren van voorlichtings-, informatie en kennisoverdrachtsbijeenkomsten, bijvoorbeeld:
  • Presentaties over Programmatisch Handhaven
  • Kennismakingsworkshops
  • Directieworkshops
  • In house masterclasses
  • Intervisiebijeenkomsten rond Programmatisch Handhaven
 • Helpen uitvoeren van overall risico analyses
 • Begeleiden volledige trajecten, bijvoorbeeld door:
  • Faciliteren van risico analyses
  • Faciliteren Tafel van Elf sessies
  • Ondersteunen ontwikkelen van interventies
  • Ondersteuning bij overdracht van interventies
  • Advies bij het opzetten van effectmeting
 • Het op ad-hoc basis adviseren gedurende het traject
   

Waarom schakelen departementen en inspecties Auee & Palmen Advies in?
 

 • Zij zijn doorgewinterd in Programmatisch Handhaven
 • Zij hanteren de door ERR ontwikkelde tools die hun waarde in de praktijk hebben bewezen en de facto standaard zijn binnen de overheid.
 • Het resultaat van een gezamenlijk traject is een interventiestrategie die in de praktijk daadwerkelijk nalevingsbevorderend en dus beleidsondersteunend werkt.
 • De gestructureerde aanpak helpt hen om complexe besluitvormingstrajecten met meerdere betrokkenen vlot te doorlopen.
 • De betrokkenen ontwikkelen werkendeweg draagvlak voor de keuzes en interventies.
 • Auee en Palmen Advies heeft kennis en ervaring op de drie relevante kerndisciplines:
  • Begeleiding van groepsprocessen
  • Bestuurskunde
  • Verandermanagement