Opdrachtgevers    

Home  -  Wie zijn wij  -  wat doen wij  -    Partners  -  Opdrachtgevers  -  Contact


Onze Opdrachtgevers:
 

- Ministerie van Justitie
  • Mee verzorgen en ontwikkelen van 5 masterclasses.
• Ontwikkelen en verzorgen van verdiepingsdagen voor ervaren toepassers.
• Beproeven methodiek bij een aantal pilots (o.a. LNV, OCW, IND, VROM).
• Ondersteuning ontwikkeling handhavingsspel
 
- Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij
  • Begeleiding verschillende trajecten met behulp van Programmatisch Handhaven.
 
- Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Ondersteuning opstellen interventiestrategie Biologische Agentia.
• Ondersteuning opstellen interventiestrategie Aardolie, Chemie, Kunststof en Rubber.
 
- Arbeidsinspectie
  • Maatwerkworkshop voor vakexperts.
 
- Douane
  • Begeleiden bestuurlijke wegingen, een aanpak voor strategische prioriteitstelling.
• Opleiding risicoanalisten.
 
- Functioneel Parket
  • Begeleiding van totstandkomen en invullen van handhavingsarrangementen tussen de provincies en het FP.
 
- Immigratie en Naturalisatie Dienst
  • Invoering bij de, ondermeer pilotprojecten met betrekking tot handhaving binnen het moderne
  immigratiebeleid.
 
- Inspectie Verkeer en Waterstaat
  • Train de trainer project, opleiding van inspecteurs in het faciliteren van tafel van elf sessies.
 
- Koninklijke Landelijke Politie Dienst
  • Veiligheid op het water, ontwikkeling programmatisch handhaven met ondermeer RWS en IVW.
 
- OPTA
  • Begeleiding pilot projecten.
 
- Voedsel en Waren Autoriteit
  • Ondersteunen van 20 productmanagers bij het opstellen van handhavingsprogramma’s.
• Begeleiding project eenduidig toezicht in de recreatiesector.
• Begeleiding toezicht in de horeca.
• Interventiestrategie GHS, in samenwerking met VROM-i, IVW, AI, en de ministeries van VWS, SZW, VROM en VenW.
 
- VROM Inspectie
  • Interventiestrategie Legionellabeheer prioritaire instellingen.
• Interventiestrategie Reach, uitgewerkt in samenwerking met VWA, de AI en de departementen van VROM, SZW en VWS.
 
- Provincie Zeeland
  • Begeleiding risicoanalyse.
 
- Diverse gemeenten
  • (o.a. Amsterdam, Moerdijk, Venray, Deurne) ondersteunen bij het implementeren van programmatisch handhaven.
 
- ROI
  • Professionaliseren van de handhaving bij het rijk (incompany cursus).
 
- Geoplan
  • Professionalisering van de handhaving bij het rijk.